fbpx

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1) Administratorem pozostawionych danych osobowych jest F-Expert Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Świętej Faustyny 6/16, 33-100 Tarnów, dane kontaktowe: tel. +48 793547547, email: kontakt@f-expert.pl
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3) Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez F-Expert Sp. z o.o. i markę GoodLeasing oraz administrowania stroną internetową.
5) F-Expert Sp. z o.o. oraz GoodLeasing nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane nie są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.
6) Pozostawione dane są przetwarzane do czasu, aż użytkownik zrezygnuje z tego typu komunikacji (wycofa udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych).
7) F-Expert Sp. z o.o. umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) F-Expert Sp. z o.o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
9) F-Expert Sp. z o.o. i GoodLeasing zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne. Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.

Gromadzenie danych
Wszelkie gromadzone dane przez serwis GoodLeasing zbierane są w zakresie określonym poniżej, niezbędnym do realizacji celów przetwarzania – do sprawnego zarządzania serwisem oraz dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez F-Expert Sp. z o.o. oraz markę GoodLeasing.
Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w tym celu.
Nie wymagamy rejestracji, co zapewnia użytkownikom korzystanie z naszej strony anonimowo.
Nie przekazujemy także żadnych informacji innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu.
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
* publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
* nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS o ile jest możliwa,
* nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
* czas nadejścia zapytania,
* pierwszy wiersz żądania HTTPS,
* kod odpowiedzi HTTPS,
* liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
* adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony GoodLeasing nastąpiło przez odnośnik,
* informacje o przeglądarce użytkownika,
* informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę GoodLeasing. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Odnośniki do innych stron

Serwis GoodLeasing zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW GoodLeasing.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.